ČOV – Domové čistiarne

Domová čistiareň slúži na čistenie splaškových vôd najmenších objektov ako rodinné domy, chaty, penziony. Pracuje na mechanicko-biologickom princípe s aeróbnym procesom. Takýto spôsob čistenia vzlučuje zápach, nakoľko nedochádza k zahnívaniu a kvaseniu pritekajúceho surového kalu. Naša čistiareň ma 6 komorovú technológiu čistenia, z čoho 4 komory fungujú ako akumulačná zóna pre zachytenie tuhých častí a nárazovo pritekajúcej vody a ďalšie dve ako oxická a dosadzovacia na samotné čistenie. V dosadzovacej komore dochádza k separácií aktívneho kalu a vyčistenej vody, ktorá gravitačne odteká do odpadového potrubia. Naša technológia je jednoduchá, spoľahlivá a overená, čo zaručuje len minimálnu obsluhu, a to občasnú kontrolu a nastavenie ČOV, pričom nepotrebujete žiadne náradie!!!   Viac

Osadenie ČOV

ČOV sa osádza do výkopu s priemerom pribl. 160 cm, na pripravenú betónovú platňu o hrúbke 8 – 10 cm. Po pripojení prítokového a odtokového potrubia sa rovnomerne naplní vodou až po odtok.

ČOV sa obsype jemnejším štrkom, alebo triedenou zeminou, v prípade spodnej vody obbetónuje. Rozdeľovač vzduchu vo vnútri ČOV sa prepojí záhradnou hadicou ( súčasť dodávky ), s dúchadlom a zaistí sa svorkami. Medzi dúchadlom a čistiarňou by nemala byť väčšia vzdialenosť ako 5 m, z dôvodu úbytku tlaku vzduchu umiestňuje sa do prístrešku, garáže, pivnice, alebo šachty a pripojí sa na zdroj EE.

Čistiareň sa naočkuje aktívnym kalom, alebo dodanými baktériami podľa návodu. Takto osadená ČOV je pripravená k okamžitému používaniu, nakoľko je u nás každá prednastavená a odskúšaná.

Malá čistiareň odpadových vôd

Malá čistiareň odpadových vôd je čistiareň pre menšie objekty ako sú napr. obytné domy, rôzne sociálne zariadenia, skupiny domov, rekreačné zariadenia, hotely, ubytovacie zariadenia, reštaurácie, malé prevádzky a pod.

Malá čistiareň je určená pre cca. 15 až 50 ľudí. Do tejto kategórie spadajú čistiarne: VH 15, VH 20, VH 25, VH 30, VH 40, VH 50. Vyčistenú odpadovú vodu je možné vypúšťať do vodného toku alebo do trativodu (vsakovanie do pôdy) prípadne ju využívať na zavlažovanie resp. na technické účely.

Každá malá čistiareň odpadových vôd spĺňa najprísnejšie kritéria Európskej únie na kvalitu vyčistenej vody a na technické riešenie. Certifikáty sú platné v zmysle platných európskych noriem

Výhody malých čistiarní typ VH:

 • dlhá životnosť (použité materiály sú certifikované v zmysle najnovších noriem EU – životnosť materiálov na niekoľko generácií)
 • ČOV prispôsobíme Vašim požiadavkám (variabilná výška zariadenia, pripojovacie potrubia,….)
 • technologia použitá v malých čistiarňach umožňuje používanie všetkých bežných čistiacich prostriedkov
 • ľahká manipulácia (osadenie bez použitia mechanizmov)
 • nízke stavebné náklady
 • 100% vodotesnosť (v zmysle STN 75 0905)
 • svetovo uznávané technické riešenie (na náš trh dodávame zariadenie už 6. rok)
 • overené v rôzych podmienkach v praxi (dosahovaná kvalita vyčistenej vody: BSK5 ~ 5-15 mg/l, NL ~ 5-15 mg/l)
 • 100%-ná funkčnosť, tichý chod, bezzápachová a bezproblémová prevádzka
 • jednoduché prevádzkovanie (stačí občasná kontrola ČOV a nastavenia)
 • minimálna obsluha a údržba (odkalovanie cca 1 x za rok – kal je možné použiť na prihnojovanie okrasných drevín)

Stredné čistiarne odpadových vôd

Do kategórie stredné čistiarne odpadových vôd spadajú čistiačky určené od 50 do 200 ľudí. Slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z obytných domov, skupín rodinných domov, menších obcí alebo častí obcí, ubytovacích zariadení, reštaurácií, školy, rekreačných zariadení, prevádzok, a pod.

Na základe špecifického zaťaženia môžu byť stredné čistiarne odpadových vôd (v základnom prevedení) doplnená o príslušné zariadenia (lapače tukov, odlučovače ropných látok , atď.). Vyčistenú odpadovú vodu je možné vypúšťať do vodného toku alebo do trativodu (vsakovanie do pôdy) prípadne ju využívať na zavlažovanie resp. na technické účely.

Výhody stredných čističiek odpadových vôd typ VH TECH

 • dlhá životnosť (použité materiály sú certifikované v zmysle najnovších noriem EU – životnosť materiálov na niekoľko generácií)
 • ČOV prispôsobíme Vašim požiadavkám (variabilná výška zariadenia, pripojovacie potrubia,….)
 • technologia použitá v domových čistiarňach umožňuje používanie všetkých bežných čistiacich prostriedkov
 • ľahká manipulácia (osadenie bez použitia mechanizmov)
 • nízke stavebné náklady
 • 100% vodotesnosť (v zmysle STN 75 0905)
 • svetovo uznávané technické riešenie (na náš trh dodávame zariadenie už 6. rok)
 • overené v rôzych podmienkach v praxi (dosahovaná kvalita vyčistenej vody: BSK5 ~ 5-15 mg/l, NL ~ 5-15 mg/l)
 • 100%-ná funkčnosť, tichý chod, bezzápachová a bezproblémová prevádzka
 • jednoduché prevádzkovanie (stačí občasná kontrola ČOV a nastavenia)
 • minimálna obsluha a údržba (odkalovanie cca 1 x za rok – kal je možné použiť na prihnojovanie okrasných drevín)