ČOV

Čistiarne odpadových vôd pre domácnosti a komerčné objekty.

Zabezpečujeme

 • Projektové dokumentácie
  Za výhodnú cenu od zamerania cez stavebný dozor až po protokol o tlakovej skúške potrubia.
 • Hydrogeologické posudky
  Za najlepšiu cenu na trhu Vám zabezpečíme vypracovanie hydrologického posudku.
 • Ročné prietoky
  Zabezpečíme vypracovanie potrebného nápočtu, odber vzoriek a zapracovanie ich výsledkov do protokolu v akreditovanom laboratóriu.
 • Tlakové čistenie potrubia
  Tlakové čistenie potrubia pomocou horúcovodných a studenovodných tlakových čističov.
  Predaj biologických prípravkov na aktiváciu čistiarní septikov a lapačov tukov.

Servis dúchadiel a ČOV

Zabezpečujeme kompletný pozáručný servis dúchadiel SECOH a ALITA. Dúchadlá servisujeme v deň prijatia do nášho servisného strediska. V ten istý deň, prípadne pri väčšom poškodení na ďalší pracovný deň dúchadlo zasielame majiteľovi.

Cena opravy závisí od rozsahu poškodenia, pri štandardných typoch (EL 60, EL 60N, SLL 50, AL60) zväčša v cenách 60-100 €.

Po servise je dúchadlo v stave nového zariadenia – v podstate sa jedná o generálnu opravu s výmenou hlavných motorických častí.