Čistenie suchým ľadom

Suchý ľad je zaužívaný názov pre pevnú formu oxidu uhličítého. Jednou z metód využitia suchého ľadu je čistenie. Malé čiastočky suchého ľadu sú stlačeným vzduchom fúkané oproti čistenému povrchu. Takto sa dajú odstrániť reziduá na priemyselných zariadeniach, odstraňovanie atramentu, lepidla, oleja, farieb, plesní a kaučuku. Táto metóda je alternatívou k pieskovaniu, čisteniu horúcou parou, tlakovou vodou, rozpúšťadlami pretože environmentálna záťaž je veľmi nízka. Mimoriadne vhodné pre použitie v potravinárskom priemysle.

Suchý proces vhodný aj pre elektroinštalácie a citlivé prístroje

Prednosti čistenia suchým ľadom

Neabrazívny spôsob čistenia

Suchý ľad dokonale odstraňuje nečistoty, pričom k čistenému povrchu ostáva šetrný a nepoškodzuje ho.

Suchý proces s minimálnym odpadom

Počas čistenia neostáva žiadny sekundárny odpad, len odstránené zvyšky nečistôt, ktoré sa jednoducho pozametajú alebo povysávajú. Pelety suchého ľadu menia skupenstvo na plynné a okamžite sa odparujú – sublimujú. Pre nevodivé vlastnosti je vhodný aj na čistenie elektrických zariadení.

Rýchlosť a efektívnosť

Čistenie suchým ľadom sa zaobíde bez demontáže častí strojov a zariadení, čím výrazne skracuje prestoje a prípadné servisné odstávky. Čistenie prebieha bez finančne náročných chemických prípravkov a ich likvidácie.

Ekologické čistenie

Oxid uhličitý so stlačeným vzduchom sú netoxické plyny, čím je táto technológia maximálne šetrná k životnému prostrediu a vhodná na čistenie v potravinárskom priemysle.

Všestranné využitie

Jedinečné vlastnosti technológie otryskávania suchým ľadom ju predurčujú ako univerzálnu metódu čistenia v rôznych oblastiach priemyslu, stavebníctve, doprave, energetike atď.

Ideálne riešenie pre boj s mastnotou

Vyžiadajte si zdarma čistenie u vás

Ukážkové demo čistenie na vašej prevádzke. Porovnajte výsledok priamo na mieste.

Budete milo prekvapení rýchlosťou a výkonom našich zariadení. Počas demonštrácie vám radi vysvetlíme možnosti prenájmu, financovania alebo objednania pravidelného čistenia vašich strojov, foriem alebo priestorov.

Čistenie pre priemyselné riešenie

Ukážky čistenia suchým ľadom v praxi.