Čistenie čerpacích staníc

Pravidelné čistenie čerpacích staníc v rámci celého Slovenska a Českej republiky:

  • Autoumývarky  – technológia, podlahy, steny, brány, v prípade potreby možnosť nového nástreku obkladou špeciálnou technológiou
  • Stropy a podhľady čerpacej stanice  – strojovo aj manuálne – minimálne znečistenie okolia, perfektné výsledky čistenia, čistenie čerpacej stanice za prevádzky
  • Výdajné stojany ČS  a ich okolia, čistenie výdajných pištolí
  • Fasády čerpacej stanice, sklenených výplní a lexanového zastrešenia 
  • čistenie  svetelných rámp, reklamných pútačov a soklov  čerpacej stanice
  • vyčistenie  ekodrenov, likvidácia nebezpečného odpadu  z čerpacej stanice
  • hĺbkové  vyčistenie zámkovej dlažby  a okolia výdajných stojanov horúcou vodou
  • nástrek  vodorovného dopravného značenia  v rámci areálu čerpacej stanice